40708d67d401f4f67894a1ebdfa2aba1

ספר תפילות לריפוי הלב-ובנית מקום יציב ואיתן מבפנים-מתנה חשובה לעצמך

ספר התפילות שיעזור לך לבנות מקום חזק ויציב בתוכך!
אור התפילה-ספר תפילות לריפוי הלב באמונה וביטחון
ע"י חיזוק הקשר הלבבי עם הבורא
תפילות המטהרות ומנקות את הלב מרגשות שליליים,
ופותחות את הלב מחדש להרגשת קרבת ה',
אהבת ה', אמונה וביטחון בטובו וחסדו.